Przechowywanie prądu

Okazuje się, że obecne techniki ułatwiają przechowywanie światła na światową wielkość w obszarze sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna przypuszczalnie może być przechowywana, kiedy przerób dominuje nad zużyciem, jak też pozyskiwana jest, gdy wykorzystanie przewyższa nad przerobem. Dzięki temu przerób energii z siłowni elektrycznej faktycznie nie musi być dobierana do potocznego spożytkowania. Obecnie bywa, że zapotrzebowanie na światło przekształca się w ciągu 24 godzin, gromadzenie energii ułatwia prostsze a także owocniejsze spożytkowanie elektrowni węglowych oraz jądrowych, przez ustalenie ich wyrobie na stabilnym szczeblu, bez nakazów dostrajania jej do krótkotrwałego zamówienia. Bywa to ciekawe rozwiązanie szczególnie na bezwględnie sporą rozpiętość. Ekstra, udostępnia również masowe spożytkowanie przywracalnych źródeł prądu, takich jak energia wiatru czy słońca, których dostępność ustępuje krewkim przemianom w ciągu kilku godzin.

Bez rezerw energii, nadmienione źródła muszą być mobilizowane przez standardowe elektrownie, które zadowalają popyt, gdy ponowne źródła produkują mniej energii. Aktualnie do przechowywania światła użytkuje się elektrownie szczytowo-pompowe, które mniewa się za najefektywniejsze.